Ek Mufu

Ürün kodu: DMS11K062

GSM baz istasyonlarında, enerji nakli amacıyla kullanılan kablolara ek yapılması amacıyla kullanılır.