Elektromanyetik alan ölçümü hizmeti sunuyoruz

Elektromanyetik alan ölçümü hizmeti veren firma, Electrosense

2013/35/EU sayılı Avrupa Birliği direktifine uygun çalışma ortamları için, çalışanların maruz kaldıkları elektriksel alan ve manyetik alan kısaca, elektromanyetik alan ölçümü yapılmalıdır.

Birçok kurumsal firmanın ofis alanında veya üretim hattında elektromanyetik radyasyon ölçümü yaparak, çalışma esnasında maruz kaldıkları elektromanyetik alan şiddetini tespit ediyoruz. Ayrıca diğer kaynaklar olarak, civardaki indoor/outdoor baz istasyonu etkisini, yüksek veya orta gerilim hattı etkisini de ölçümleyerek ICNIRP limit değerleri ile kıyaslıyoruz.